تگ - حفاظت اطلاعات

اهمیت اطلاعات

اهمیت اطلاعات در فضای مجازی مانند حقیقی بسیار بالا است. حفظ حریم خصوصی برای حفاظت اطلاعات شخصی بر عهده هر فرد است و خود ما باید مراقب آن باشیم. باور کنیم یا نه امروزه مجموعه های مختلفی هستند که اطلاعات ما برایشان بسیار مفید است و حاضرند هزاران دلار خرج کنند تا اطلاعات ما را به دست آورند. شاید از خودتان بپرسید که اطلاعات ما به چه درد آنها می خورد؟ اطلاعات من یه آدم خانه دار، من یه آدم دانشجو به چه دردشان می خورد؟ لطفا اهمیت اطلاعات خود را دست کم نگیرید. شاید از خود بپرسید حریم خصوصی و اطلاعات من به عنوان یک...