تگ - حفظ امنیت اطلاعات

عدم اعتماد در فضای مجازی

عدم اعتماد در فضای مجازی عدم اعتماد در فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی یک رکن مهم است مگر اینکه برعکس آن به ما ثابت شود. فضای مجازی جایی است که آدم ها می توانند هر نقابی بزنند هر جوری میخواهند خودشان را معرفی کنند. هر چیزی میخواهند بگویند. این واقعیت این فضاست. آدم راستگوی سالم و صالح در این فضا زیاد است. اما قرار نیست که همه بدون تحقیق اینطور فرض شوند. گاهی یک مکالمه ساده ، یک مراوده پیش پا افتاده اتفاقاتی را میتواند رقم بزند بسیار تلخ. و زندگی آدم را به طور کل نابود کند. و یک...