تگ - حفظ ایمان در فضای مجازی

تقوای مجازی به سبک حضرت امیر علیه السلام

تقوای مجازی همام چشم در چشم مولایش میدوزد و نور تقوای علی مست و مسحورش میکند، شاید امروز ما را میدید که از امیر بیان صفات متقین را طلب کرد. وشاید علی نیز امروز ما را میدید، که به الگویی برای با تقوا بودن محتاجیم، آستین بالا زد و تصویر رویایی متقین را در تابلوی الفاظ و کلمات در مقابل دیده ما نصب کرد. و اینک ماییم که در بند بند شئون زندگیمان محتاج الگویی هستیم تا خود را به آن محک زنیم؛ و وزن خود را در ترازوی وجدانمان در مقابل آن سنگ محک قرار دهیم. و فضای مجازی، و وای از این فضا که...

حفظ ایمان در فضای مجازی

حفظ ایمان در فضای مجازی و رعایت تقوای مجازی با مدیریت استفاده از فضای مجازی و مقابله با تغییر سبک زندگی امکان پذیر است. انسان های بسیاری در بدو ورود به فضای مجازی آرزوی رشد و پیشرفت داشتند اما زمانی متوجه رفتار خود شدند که دیگر در منجلاب آن غرق شده بودند و در حال دست و پا زدن برای نجات خود بودند. خدایا! ما را با تنهایی هایمان تنها نگذار! خدایا ما را با تنهایی هایمان تنها نگذار اگر کمی دقت کنیم متوجه می شویم ما آدم ها همیشه تنهاییم. حتی اگر در جمع و بین افراد زیادی باشیم باز هم در ذهن خودمان تنها هستیم. حالا...