تگ - حقیقت گوگل

سرچ در گوگل

سرچ در گوگل هر قیمت هر تبلیغ هر خرید و هر موضوعی را قبل از انجام گوگل کنیم! خیلی از اوقات در زندگیمان به مشکلات و بن بست هایی میخوریم که نیاز داریم در همان لحظه از کسی مشورت بگیریم و با افرادی صحبت کنیم که چنین مشکلی را پشت سر گذاشته اند و تجربه ای مشابه داشته اند. یا موضوعاتی گاها کوچک که آن ها نیاز به دانستن نکاتی دارند که میبایست از یک فرد متخصص سوال کرد. خیلی از اوقات هنگام قرار گرفتن در چنین موقعیت هایی یک همراه همیشگی را فراموش میکنیم. یک ابزار بسیار مفید که در آن تقریبا میتوان پاسخ هر...

حقیقت جستجوگرها و اما گوگل!

حقیقت جستجوگرها اخیرا ترامپ مدعی شده است که گوگل در حدود ۱۶ میلیون رای به نفع خانم کلینتون نامزد ریاست جمهوری آمریکا جمع کرده است. فارغ از اینکه این ماجرا صحت داشته باشد یا خیر؛ و فارغ از این که این ماجرا یک خبر است و خبرهای دیگری می آیند و این خبر را پوشش میدهند. این اتفاق یک اتفاق قابل تامل است و باید به آن توجه کنیم. این حرف ترامپ یعنی چنین موضوعی امکان وقوع دارد. اگر نسبت به این قصه بی توجه رفتار کنیم خودمان را گول زده ایم. وقتی که در گوگل چیزی را جستجو میکنید اولین و اصلی ترین دلیل برای این...