تگ - خود یک رسانه باشیم

خود یک رسانه باشیم

خود یک رسانه باشیم و با استفاده هوشمندانه و حرفه ای از ساده ترین ابزارهای رسانه ای و حتی بازنشر مطالب صحیح رسانه باشیم. همیشه ما فکر می کنیم که اتفاقات رسانه ای الزاما ابزارهای خاص می خواهد، الزاما تکنولوژی های پیشرفته، دستگاه های مدرن، نرم افزارهای جدید باید در اختیار من باشد تا بتوانم یک محتوای رسانه ای ایجاد کنم ولی واقعیت قصه این است که دیگر اینطور نیست. شما امروز با یک گوشی هوشمند ساده، خودتان یک رسانه هستید. شاید این جمله را زیاد شنیده اید. ما می توانیم خود یک رسانه باشیم زیرا یک زمانی عموم مخاطبین به دنبال یک محتوای شرکتی خاص و...