تگ - درآمد های مجازی

کسب درآمد های مجازی

کسب درآمد های مجازی هم حروم و حلال داره ... گاهی فقط یه دروغ خراب میکنه کارو ... مدت زیادی نیست که خیلی از کسب و کار های قدیمی به صفحات مجازی کوچ کرده اند و کسب و کار های جدیدی از دل همین دنیای دیجیتال و فضای مجازی بیرون آمده اند. بسیاری از افراد زندگی خود را رونق بخشیده اند و توانسته اند استفاده مفیدی از این بستر داشته باشند. فقرای بسیاری با ظهور این بستر از فقر نجات پیدا کردند. اما رسانه های اجتماعی در کنار فرصت های خوبی که ایجاد میکنند در صورت بی توجهی و غفلت، میتوانند زمینه ساز...