تگ - دور زدن فیلترینگ

اینترنت بالنی چیست و چرا؟

اینترنت بالنی چیست ؟ اینترنت بالنی یکی از تکنولوژی هایاست که اخیرا به طور جدی از آن صحبت میشود ، و شرکت های بزرگی مانند گوگل و فیسبوک امروزه در حال آزمایش آن هستند. یک بالن معمولی را در نظر بگیرید که برای مقاصد توریستی و گردشگری استفاده میشود. این بالن ابزاری را حمل می کند که به واسطه آن تا افرادی که تا شعاع گسترده ای زیر محیطی که آن بالون قرار دارد، هستند میتوانند به راحتی از اینترنت استفاده کنند. این مساله جنبه های مختلفی دارد و یکی از آن ها این است که دیگر موضوعی به نام فیلترینگ اینترنت...