تگ - راست و دروغ

حرف های دروغ

تشخیص حرف های دروغ و راست در رسانه ها و فضای مجازی سخت شده است. اما ضرب المثل " شنیدن کی بود مانند دیدن " هنوز واقعیت دارد و به ما در تشخیص دروغ های مجازی کمک می کند. در بهترین شرایط در فضای مجازی باز هم امکان فریب و دروغ وجود دارد. باید در تمامی مطالبی که از فضای مجازی دریافت می کنیم احتمال اشتباه و دروغ هم بدهیم. هیچ مطلبی را بدون تحقیق قبول نکنیم و از منبع های معتبر اطلاعات دریافت کنیم.

حرف های دروغ

حرف های راست دیدنی هستند، حرف های دروغ شنیدنی! معمولا کسانی که شایعه پراکنی و دروغ پردازی می...