تگ - رسانه و سفره

سفره غذا محل آرامش ماست

سفره غذا محل آرامش ماست لطفا به قانون ممنوعیت رسانه ای در سفره و هنگام غذا خوردن تبعیت کنید. لطفا به آداب غذا خوردن، رسانه و سفره احترام بگذارید. در بسیاری از اوقات تمامی اعضای خانواده در کنار یکدیگر سر میز غذا هستند غذا میل می کنند ولی اگر در پایان از آن ها بپرسید چه غذایی مصرف کرده اید هیچ پاسخی برای گفتن ندارند. اصلا متوجه نشدند چه غذایی خوردند طعم غذا و ... را درک نکردند و این یک علت بیشتر ندارد عدم تمرکز در حین غذا خوردن. تمامی حواس آن ها متوجه تلویزیون یا گوشی موبایل و یا ......

ممنوعیت رسانه ای در سفره

ممنوعیت رسانه ای در سفره را جدی بگیرید. یک سری قواعد و قوانین رسانه ای در خانواده ایجاد کتید. اگر دوست دارید که فضای رسانه ای خانواده تان مرتب و منظم باشد. اگر دوست دارید استفاده از رسانه در خانواده شما موثر باشد و اتفاق خوبی را برایتان رقم بزند. بیایید قواعد و قوانین رسانه ای برقرار کنید به عنوان مثال در هنگام غذاخوردن و زمانی که سفره غذا پهن است هیچ کسی نباید از تلفن همراه و ابزار های رسانه ای استفاده کند. حتی اگر گوشی پدر خانواده زنگ خورد و فرزند گفت پدر برم گوشیت رو بیارم شما...