تگ - رفتار و گفتار مجازی

مسئولیت گفتار و رفتار مجازی

مسئولیت گفتار و رفتار مجازی بر عهده تک تک کاربران رسانه ها و فضای مجازی است. ما باید با بیشترین مدیریت استفاده از فضای مجازی سالم ترین  و بهترین لحظات را ایجاد کنیم. خدایا! مگذار شرمنده کلماتمان در گفتار و نوشتار شویم ...   مسئولیت گفتار و رفتار مجازی شما اگر بخواهید در یک دفتر روزنامه استخدام شوید و یا برای روزنامه ای مطلب بنویسید؛ باید از زیر ذربین معیار های زیادی عبور کنید و ثابت کنید استحقاق نویسندگی مطالبی که هزاران نفر میخوانند را دارید. زمانی که شبکه های اجتماعی گسترش پیدا کردند هر فردی یک روزنامه شخصی...