تگ - ساخت آینده

افکار و آینده ما در رسانه ها

افکار و آینده ما در رسانه ها وابسته به محتوایی است که به تماشا مینشینیم و همین مطالب و پست های به ظاهر بی اهمیت مجازی که بی هدف آنها را نگاه میکنیم. نگاه ها افکار ما را می‌سازند و افکار، آینده ما را ... افکار و آینده ما در رسانه ها خیلی از افراد هنگامی که در اینترت و شبکه های اجتماعی هستند، هدفی جز سرگرمی و کمی دوری از فضای کاری ندارند. هنگامی که مطالب و پست های مختلف را تماشا میکنند، بی هدف صفحه را اسکرول میکنند و به هر چیزی نیم نگاهی دارند. وسواسی که شبکه های اجتماعی ایجاد...