تگ - سلبریتی ها و سیلاب

سیلی که شست و رفت …

سیلی که شست و رفت یادداشتی است که به نقش طلاب در کمک به سیل زدگان می پردازد. سیلاب و طلاب در فضای مجازی نمایانگر اوج همدلی و دلسوزی بود. آثار خرابی و ویرانی سیل همه ما را غصه دار کرده است، کسی در این کشور نیست که این اتفاقات را ببیند و غصه تمام وجودش را فرانگیرد ... خانه ها، آدم ها، لوازم زندگی، همه و همه رفتند و اما تازه بعد از سیل، اتفاقات شروع می شود، ساختن و ساختن و از نو ساختن. سیل، زلزله، آتش سوزی همگی اتفاقات تلخی هستند و هرگز از یاد این کشور نمی روند،...