تگ - سند مطالب

منبع مطالب رسانه ها چیست

منبع مطالب رسانه ها چیست ؟ تا بحال فکر کردیم که، سند و منشاء خیلی از پیام های بی سند تلگرامی و اینستاگرامی و ... کجاست؟! چند بار برایمان پیش آمده که مطلبی را در شبکه های اجتماعی یا شبکه های پیام رسان بخوانیم و هیجانزده شویم یا ناراحت و یا تعجب کنیم؛ برای دیگران تعریفش کنیم و درباره اش صحبت کنیم، نقدش کنیم یا شروع به تعریف و تمجید از آن کنیم. اما کمی صبر کنید! چیزی در این میان کم است! منبع مطالب رسانه ها چیست هگام استفاده از فضای مجازی چه دلیلی برای قبول کردن مطالبی هست که در فضای مجازی میخوانیم یا میبینیم. سندی آیا...