تگ - سواد رسانه برای کودک

سفر به سرزمین سواد رسانه ای

سفر به سرزمین سواد رسانه ای انیمیشنی جذاب برای آموزش ساده سواد رسانه ای ایست که با نمایشی گیرا می تواند برای کودکان جذاب باشد. اکثر ما ممکن است نحوه کار کردن با گوشی و رایانه را بلد باشیم و  نکات مهمی در این رابطه بدانیم اما آیا چیزی در...

question