تگ - سواد سایبری چیست

سواد سایبری

سواد سایبری سواد سایبری چیست و چگونه به دست می آید؟امروزه اگر نحوه استفاده از یک نرم افزار یا امکانی خاص و ساده در تلفن همراه را ندانیم مثلا اگه از کسی سوال کنیم که چطور میتونیم رمز تلفن همراهمون رو عوض کنیم و آن فرد برای ما از کلمه بی سواد استفاده کند از کلمه اشتباهی استفاده نکرده است.امروزه تعریف درست تری از سواد وجود دارد. سواد در عصر اطلاعات دیگر محدود به خواندن و نوشتن نمی شود و درک دنیای اطلاعات و تعامل با آن جزء ملزومات استسواد سایبری یا سواد رسانه ای مهارتی است که با یادگیری آن می توانیم...