تگ - سیر تحول بازی های رایانه ای

رشد استفاده از بازی های آنلاین

رشد استفاده از بازی های آنلاین یادداشت کاربردی و کوتاه است که به تحلیل آمار بازی های آنلاین می پردازد. مطالعه این یادداشت برای علاقه مندان به مدیریت مصرف رسانه بیشتر اهمیت دارد. در سال‌های اخیر عوامل متعددی بر روند افزایش استفاده از بازی ‌های آنلاین تأثیر داشته است. که از آن جمله می‌ توان به عوامل زیر ساختی مانند افزایش پهنای باند اینترنت، خارج شدن خدمات نسل چهارم و سوم از انحصار، رشد فضای رقابتی میان اپراتور‌ های اینترنت در عرضه خدمات بیشتر و نیز افزایش استفاده از گوشی‌ های هوشمند اشاره نمود. همچنین آمار ها...