تگ - شبکه اجتماعی مخرب

جنجال های لحظه ای و لحظه های فراموشی!

جایگاه ما در فضای مجازی همین که ما اینجا کَر نمی شویم جای شکرش باقیست! آخر می دانید انقدر سر و صدا و همهمه و داد و بیداد زیاد است که اصلا انگار صدا به صدا نمی رسد، یا باید شاخ باشید و یا نوچه! اصولا از این دو حالت خارج نیست...

question