تگ - شبکه های اجتماعی سازنده

جنجال های لحظه ای و لحظه های فراموشی!

جایگاه ما در فضای مجازی همین که ما اینجا کَر نمی شویم جای شکرش باقیست! آخر می دانید انقدر سر و صدا و همهمه و داد و بیداد زیاد است که اصلا انگار صدا به صدا نمی رسد، یا باید شاخ باشید و یا نوچه! اصولا از این دو حالت خارج نیست...

در فضای مجازی رژیم بگیریم ۲

در فضای مجازی رژیم بگیریم یا وقتمان را با قیمت ارزان به هدر دهیم؟ آیا تا به حال به این موضوع دقت کرده اید که استفاده سالم از فضای مجازی دارید یا نه ؟ چه میزان از وقتی که در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی می گذرانید صرف خواندن...

question