تگ - شبکه های اجتماعی یا شبکه های انفرادی

شبکه های اجتماعی یا شبکه های انفرادی

شبکه های اجتماعی یا شبکه های انفرادی مسئله این است که آسیب های فضای مجازی در اثر عدم مدیریت مصرف رسانه ممکن است ضربات روحی جبران ناپذیری بر جان ما بزند. پستی که امروز در صفحه اینستاگرامم بارگزاری کردم 200 تا لایک خورده یعنی از بین 12 هزار تا دوستی که در اینستا دارم 200 تاشون لباس جدید من رو دوست دارند؟ چرا دیروز 1000 تا لایک گرفتم یعنی 800 فر با من قهر کردند و دیگه دوستم ندارند؟ در این فکر ها بودم که متوجه شدم مادرم یک ظرف شامم رو داخل یک سینی گذاشته و به همراه یک لیوان آب و کمی سبزی...