تگ - شناخت شبکه های اجتماعی

ساختار شناسی در شبکه های اجتماعی

ساختار شناسی در شبکه های اجتماعی برای افزایش سرعت و رشد لازم است. ساختار شاسی فضای مجازی به همراه خلاقیت به شما کمک می کند تا از رقیبان خود پیشی گرفته و بیشتر دیده شوید. بعضی ها فکر می کنند که در هر فضایی باید هر محتوایی را منتشر کرد در صورتی که اصلا اینطور نیست. شبکه های مختلف حسب ساختارهای مختلف ایجاد شده اند. به این معنا ه توییتر ساختار مختص به خود دارد به این معنا که اگر شما می خواهید در آن محیط فعالیت کنید باید حسب این شرایط رفتار کنید. این شرایطی که گفته می شود الزاما...