تگ - طنز

رسانه طنز و قدرت مدیریت افکار عمومی

رسانه طنز و قدرت مدیریت افکار عمومی یادداشتی است که به نقش طنز در مدیریت افکار جامعه می پردازد و بازی رسانه ها با استفاده ابزاری که از انواع طنز می شود پرده برداری می کند. شاید بد نباشد که پس از خندیدن به مطالب طنز اندکی هم به بک گراند و نیز جریان سازی و مهندسی افکار عمومی محتوای طنز توجه کنیم. از دیر باز یکی از دل مشغولیهای عمومی، گفتگو بین اثنینی و گعده های جمعی بود که تریبونی برای بیان عقاید و درد دلها محسوب میشد، تا آنکه رسانه به درون خانه ها خزید...