تگ - عقاید مختلف در توییتر

تیر ۱۳۹۹

توییتر مثل استادیوم می ماند

توییتر مثل استادیوم می ماند