تگ - عقاید مختلف در توییتر

توییتر مثل استادیوم می ماند

توییتر مثل استادیوم می ماند ، خواسته یا ناخواسته باید هوادار یک نفر باشی و الا هیچی! اگر با توئیتر آشنایی دارید حتما میدانید که جو و فضای آن با سایر شبکه ها اجتماعی متفاوت است. تمامی شبکه های اجتماعی که میشناسیم یک وجه سرگرمی دارند اما این وجه در شبکه توییتر کمرنگ تر از سایر شبکه هاست. با مدت کمی حضور در این شبکه به راحتی متوجه میشویم که جمعیت آن به نسبت سایر شبکه ها مانند اینستاگرام بسیار کمتر است، و البته قشرهای خاصی نیز در آن حضور دارند.   توییتر مثل استادیوم می ماند   دو دستگی به معنای اختلاف در عقاید و تفکرات به راحتی قابل...