تگ - علم سواد رسانه

سواد رسانه ای چیست ؟

سواد رسانه ای چیست ؟ با گذشت زمان اتفاقات مختلف شکل می گیرند و اتفاقاتی نیز افول می کنند، زمانی بود که دوربین های دیجیتال نبودند و برای یک عکاسی ساده شما باید حلقه های فیلم تهیه کرده و گاها با دردسر از آنها استفاده می کردید، آخر هم ممکن بود فیلم ها بسوزند و دیگر اثری از تصاویر شما باقی نماند! اما امروزه نه اثری از حلقه فیلمی هست و نه اثری از دوربین های آن زمان. الان افراد به سادگی دستشان را از جیبشان در می آورند و با یک لمس (تاچ!) دوربین خود را روشن و شروع به عکاسی، آن هم با...