تگ - عملیات روانی

جنگ روانی

جنگ روانی به وسیله عواملی مانند؛ رادیو، تلویزیون و همچنین با شایعه کردن، از تبلیغات استفاده می کنند تا روحیه طرف مخالف را ضعیف کنند و عقاید آنها را به تحریک بکشند و همچنین بی انگیزه کردن و شکستن اقتدار آنها، ازهدف هایی است که طراحان جنگ روانی در نظر دارند. تاریخچه جنگ به دو گونه، جنگ فیزیکی و جنگ روانی تقسیم می شود. جنگ فیزیکی با آن کاملاً آشنا هستید و لازم نیز در مورد آن بیشتر گفته شود ولی جنگ روانی یکی از ساده ترین روش های زندگی بشر است و علاوه بر جنگ فیزیکی، جنگ روانی نیز از اصول راز بقای انسان بوده است. تاریخچه...

شناخت و اصول جنگ روانی

شناخت و اصول جنگ روانی برای شناخت حملات دشمن و مقابله به موقع با آن حملات اهمیت دارد. برای انجام یک عملیات روانی و تبلیغات موثر و موفق ابتدا باید با جنگ روانی آشنایی کامل داشته باشیم. همه ما راجع به جنگ روانی زیاد شنیدیم ولی واقعیت جنگ روانی چیست؟ اگر بخواهیم اطلاعات خودمان را افزایش دهیم یا حتی در مقابل جنگ های روانی موجود سپر داشته باشیم یا حتی نه، خودمان بخواهیم یک جنگ روانی علیه دشمن انجام دهیم باید اول جنگ روانی را بشناسیم. یک نمونه از جنگ روانی این است که شما بیایید افکار مردم را به سمت یک فرد یا...