تگ - غیرفعالسازی سرویس ارزش افزوده

غیرفعالسازی سرویس ارزش افزوده

غیرفعالسازی سرویس ارزش افزوده سرویس های ارزش افروده سرویس هایی هستند که خیلی از ما حداقل یک بار به آنها و دردسرهایشان برخورده ایم. پیامک های مزاحم تبلیغاتی و سرویس های پیامکی که هر روز و هر ساعت آرامش و آسایش ما را بر هم میزنند. حقیقت ماجرا این است که افرادی سودجو بدون اجازه من و شما این سرویس ها را بر روی شماره تلفن همراه ما فعال میکنند و با ارسال هر پیامک از حساب شارژ ما کم میکنند.   غیرفعالسازی سرویس ارزش افزوده   تا به حال برایتان پیش آمده که بلافاصله پس از شارژ کردن خط همراهتان شارژتان تمام شود...