تگ - غیرفعالسازی پیامک های مزاحم

غیرفعالسازی سرویس ارزش افزوده

غیرفعالسازی سرویس ارزش افزوده سرویس های ارزش افروده سرویس هایی هستند که خیلی از ما حداقل یک بار به آنها و دردسرهایشان برخورده ایم. پیامک های مزاحم تبلیغاتی و سرویس های پیامکی که هر روز و هر ساعت آرامش و آسایش ما را بر هم میزنند. حقیقت ماجرا این است که افرادی سودجو بدون اجازه من و شما این سرویس ها را بر روی شماره تلفن همراه ما فعال میکنند و با ارسال هر پیامک از حساب شارژ ما کم میکنند.   غیرفعالسازی سرویس ارزش افزوده   تا به حال برایتان پیش آمده که بلافاصله پس از شارژ کردن خط همراهتان شارژتان تمام شود بدون اینکه استفاده ای...