تگ - فرهنگ شبکه های اجتماعی

فضای مجازی معادلات کلامی و رفتاری را تغییر میدهد

ساختار فضای مجازی چگونه است؟ فضای مجازی به حالت غیرحضوری بودنش، یا به اصطلاح همان حالت مجازی بودنش، خیلی اوقات معادلات را برای ما متفاوت میکند. یعنی فکر میکنیم که در فضای حقیقی اگر دروغ بگوییم کار بدی است اما در فضای مجازی اینطور نیست. یا فکر میکنیم اگر در فضای حقیقی به نامحرم نگاه کنیم اتفاق بدی است اما در فضای مجازی اینطور نیست. در صورتی که ساختار فضای مجازی کاملا یکسان است. این یک مسئله بسیار مهم است. خیلی وقت ها ما به کار هایی که انجام میدهیم دقت نمیکنیم.       خیلی اوقات برایمان دغدغه نیست خیلی از مسائل. اما وقتی موشکافانه مسائل...