تگ - فریب در فضای مجازی

نقاب قشنگ مجازی

نقاب قشنگ مجازی خیلی از خیانت ها از چهره های ساختگی و نقاب های قشنگ شروع میشه ... سادگی و اعتماد زودهنگام در فضای مجازی علت شکست خیلی از افراد بوده است. آدم ها در فضای مجازی میتوانند هر نقابی که بخواهند به چهره شان بزنند. دزد میتواند خیّر باشد. دروغگو میتواند درستکار باشد و یک سو استفاده گر میتواند صادق ترین و معتمد تری فرد باشد.   نقاب قشنگ مجازی   گرگ هایی که در لباس بره از طریق رسانه های اجتماعی وارد زندگی افراد میشوند و با عالی و زیبا نشان دادن همه چیز، افراد را نسبت به زندگی خود ناامید و سرخورده میکنند. این افراد سودجو...

شیطان مجازی

شیطان مجازی با استفاده از حربه های جدید به سراغ کاربران می رود. شیطون به هر کسی از راه نفوذ خاص اون آدم وارد افکارش میشه، راه نفوذ شما چیه؟ علمت؟ خوشگلیت؟ ثروتت؟   شیطان مجازی شیطان که شاخ دم ندارد، شیطان میتواند همه جا باشد. در هر جایی که فکرش نمیکنیم و همیشه همراه ما. هر چیزی که استفاده نادرست و باطل از آن بشود شیطانی است برای انسان. که او را به بیراهه ها میکشاند. ترفند شیطان همیشه این بوده که زشتی ها را زیبا جلوه دهد دروغ و پلیدی ها را در قالبی جذاب به نمایش بگذارد تا انسان را به راهی که...

کلاهبرداری در فضای مجازی

کلاهبرداری در فضای مجازی با کلاهبرداری در فضای حقیقی تفاوت های ساختاری بسیاری دارد. فریب در فضای مجازی و کلاهبرداری اینترنتی بسیار ساده تر از فضای حقیقی است. خیلی راحت یک سری آدم داخل فضای مجازی کلاهبرداری انجام می دهند. واقعیت تلخ تر این است که خیلی از کسانی که در این فضا هستند به سادگی فریب می خورند و کلاهشان برداشته می شود. حتما شما هم فکر می کنید جزو این دسته نیستید ولی واقعیت این است که دقیقا از کسانی که فکر می کنند جزو این دسته نیستند به سادگی کلاهبرداری می شود. ساختار فضای مجازی به گونه ای است...