تگ - فساد در فضای مجازی

رقابت فاسد دختران در فضای مجازی

رقابت فاسد دختران در فضای مجازی و چشم و هم چشمی در فضای مجازی سبب رقابت مجازی در شبکه های اجتماعی می شود. در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی اغواگری یکی از مشکلات بسیار مهم است. ایجاد چشم و هم چشمی وقتی که یک دختر خانمی احساس می کند دختر خاله یا یکی از بستگان آن ها و حتی یک دختر خانم غریبه یک زندگی لاکچری و لوکس دارد یک زندگی پر زرق و برق دارد نا خود آگاه دلش می خواهد او هم چنین تصاویری در فضای مجازی منتشر کند. رقابت فاسد دختران در فضای مجازی سوء مصرف فضای مجازی می تواند...