تگ - فعال سواد رسانه ای

نمایشگاه سواد رسانه

نمایشگاه سواد رسانه

معاون پرورشی یکی از دبیرستان های دخترانه کرج، عکس نوشته های کانال رو پرینت رنگی گرفتن و یک نمایشگاه سواد رسانه در مدرسه خودشون برگزار کردند. انصافا در نهایت چه چیزی برای ما باقی میمونه به جز همین اثرگذاری های مفید؟! همینکه یک نفر، یک انسان! جوری زندگی کنه که در این فضای رسانه ای و مجازی، هیچ وقت براش هیچ مشکلی ایجاد نشه و همیشه آرامش داشته باشه در زندگیش بخاطر نکته ای که یاد گرفته و خیلی ساده رعایت کرده ... این چقدر ارزش داره؟ چه هزینه ناچیزی داره واقعا این فعالیت ها؟! یه جوری زندگی کنیم که پس فردا...