تگ - قدرت جستجوگرها

سرچ در گوگل

سرچ در گوگل هر قیمت هر تبلیغ هر خرید و هر موضوعی را قبل از انجام گوگل کنیم! خیلی از اوقات در زندگیمان به مشکلات و بن بست هایی میخوریم که نیاز داریم در همان لحظه از کسی مشورت بگیریم و با افرادی صحبت کنیم که چنین مشکلی را پشت سر گذاشته اند و تجربه ای مشابه داشته اند. یا موضوعاتی گاها کوچک که آن ها نیاز به دانستن نکاتی دارند که میبایست از یک فرد متخصص سوال کرد. خیلی از اوقات هنگام قرار گرفتن در چنین موقعیت هایی یک همراه همیشگی را فراموش میکنیم. یک ابزار بسیار مفید که در آن تقریبا میتوان پاسخ هر...

قدرت جستجوگرها و شبکه های اجتماعی

قدرت جستجوگرها و شبکه های اجتماعی خیلی از وقت ها دید ما نسبت به ابزار هایی که از آن ها استفاده میکنیم؛ "یک سری ابزار ساده و کار راه بنداز است." به این صورت که از این ابزار استفاده میکنیم به نفع خودمان، در صورتی که شاه راه و شاه کلید اصلی در واقع در دست ما و در همین رسانه ها است. اگر ما قدرت تحلیل و قدرت تفکر در باره این رسانه ها را داشته باشیم نوع تعامل با این رسانه ها متفاوت خواهد بود. ممکن است فکر کنیم که به این رسانه ها مسلط هستیم اما در واقعیت اینطور نیست و قدرت جستجوگرها...