تگ - قدرت رسانه

روح عقل دل مساله اینست !

روح عقل دل مساله اینست ! روح، عقل و دل! سه نعمتی که انسان داراست، اما کدام یک از آن ها برای ما تصمیم می گیرند؟! مساله اینست!   روح عقل دل مساله اینست تصمیم گیری در دنیای مجازی و در مواجهه با اخبار و مطالب چالش بر انگیز از سخت ترین کارها است. آنجا...

رسانه طنز و قدرت مدیریت افکار عمومی

شاید بد نباشد که پس از خندیدن به مطالب طنز اندکی هم به بک گراند و نیز جریان سازی و مهندسی افکار عمومی محتوای طنز توجه کنیم. از دیر باز یکی از دل مشغولیهای عمومی، گفتگو بین اثنینی و گعده های جمعی بود که تریبونی برای بیان عقاید و درد...

جنگ نرم

دشمن در جنگ نرم با استفاده از انواع رسانه ها می خواهد با تحریک افکار عمومی دولت های وقف را برای کسب منافعش مورد تهدید قرار دهد.  

آسیب های رسانه و فضای مجازی

امروزه احتمال وقوع جنگ های نظامی کمتر شده است و جنگی که پیش رو داریم اگر خطرش از جنگ های نظامی بیشتر نباشد کمتر نیست و آن جنگی نیست جز جنگ نرم.  

معرفی فیلم‌های ضد اسلامی

دشمنان اسلام برای بد جلوه دادن این دین هزینه ها و تلاش بسیاری کرده اند تا از طریق رسانه و فیلم‌های ضد اسلامی مسلمانان را به بدترین شکل ممکن نمایش دهند. در این راستا فیلم های پر هزینه و قدرتمندی ساخته است تا این باور را به جهانیان نشان...

question