تگ - قدرت نه گفتن در رسانه ها

قدرت نه گفتن در رسانه ها

قدرت نه گفتن در رسانه ها نه! چند حرفه؟! ۲ حرف ... همین دو حرفم خیلی ها نمی تونن توی فضای مجازی بزنن بسیاری از بیراهه رفتن ها و به بن بست خوردن ها در کوچه و خیابان های مجازی، نتیجه نگفتن تنها دو حرف است. نه! قدرت نه گفتن در رسانه ها کلمه ای جادویی که با گفتن به موقع آن میشود آرامش روح و ذهن را به خود هدیه داد. رسانه ها و فضای مجازی با آن همه جذابیت و سرگرمی که هر لحظه حس کنجکاوی انسان ها را قلقلک میدهند، بستری بسیار راحت برای افرادی فراهم کرده است که قصدشان از حضور در این شبکه...