تگ - قضاوت های مجازی

قضاوت در فضای مجازی

قضاوت در فضای مجازی اتفاق تلخی که خیلی از اوقات در فضای مجازی رقم می خورد و ما به عنوان یک "من" که در این جامعه و در این فضا زندگی میکنیم، و به عنوان یک شخص مسئول در این جامعه باید به آن دقت داشته باشیم این است که خیلی از اخبار و مطالب اعم از پزشکی، خبر های ورزشی، سیاسی و ... می تواند دروغ و شایعه باشد. خیلی از اوقات ما خودمان با یک کار ساده مانند ریتوییت کردن به این دروغ ها دامن میزنیم؛ و حواسمان نیست که با این کار هم از خودمان و هم از...