تگ - لایه های رسانه ای

لایه های رسانه ای

لایه های رسانه ای مجموعه آموزش تصویری است با موضوعات اهمیت تدوین، اهمیت موسیقی، اهمیت عکس ها و رنگ ها، اهمیت کلمات و جملات و زمان دادن به مخاطب.

اهمیت تدوین

خیلی از اوقات وقتی که مشغول تماشای فیلم و یا سریالی هستیم ذهن ما در نگاه اول پیام اولیه این محتوا را دریافت میکند. در حالی که ساختار رسانه ها به صورت لایه ای است و تنها در یک بخش خلاصه نمیشود. بنابراین پیامی که ذهن ما دریافت میکند تنها یک پیام ابتدایی از این ویدئو یا عکس است. اما مغز هر چه که زمان بیشتری را صرف مشاهده رسانه میکند و فیلم به جلو...