تگ - مدیریت افکار

رسانه طنز و قدرت مدیریت افکار عمومی

شاید بد نباشد که پس از خندیدن به مطالب طنز اندکی هم به بک گراند و نیز جریان سازی و مهندسی افکار عمومی محتوای طنز توجه کنیم. از دیر باز یکی از دل مشغولیهای عمومی، گفتگو بین اثنینی و گعده های جمعی بود که تریبونی برای بیان عقاید و درد...

question