تگ - مدیریت نیاز همسر

مدیریت نیاز در فضای مجازی

مدیریت نیاز در فضای مجازی به عهده خود فرد است. نیاز های همسران و فرزندان و والدین متفاوت است و هر کدام باید مطابق با نیاز خود از رسانه ها استفاده کنند. هر کدام از ما یک سری سلیقه و علایقی داریم. یک سری محتواها را دوست داریم. یک نفر ممکن است به محتوای خلبانی علاقه مند باشد. یک نفر ممکن است به محتوای فضانوردی علاقه مند باشد. یک نفر ممکن است به محتوای علمی محض علاقه مند باشد. به فیزیک و شیمی علاقه داشتن جزء ویژگی های شخصی هر فردی است. اما در هنگام استفاده از ابزار رسانه این مهم است که من