تگ - موج های مجازی

موج های رسانه ای افکار را میبلعند!

موج های رسانه ای افکار را میبلعند! افکاری که همه زندگی ما را شکل میدهند ... موج های رسانه ای حتما تاکنون شاهد جنبش های در فضای مجازی بوده اید. صبح از خواب بیدار میشوید و تلفن همراهتان را به دست میگیرید؛ وقتی وارد شبکه های اجتماعی میشوید متوجه میشوید همه دارند از یک...

تماشاچی یا بازیکن؟! مساله این نیست!

حضور موثر در فضای مجازی وقتی کنار ساحل قدم میزنید، موج ها تک به تک و شانه به شانه، پیش روی هم فریاد می زنند و صدایشان انسان را به وجد می آورد، یکی پس از دیگری بالا می آیند و دوباره فروکش می کنند، هر کجای ساحل که قدم بگذارید...

آرایش ۷ قلم؟ آخرش چی؟!

فضای مجازی موج هایی دارد که یک از این موج های مجازی موج زیبایی و آرایش است. آدم هایی که تا پیش از استفاده از این ابزار سالم زندگی میکردند و اهل تجملات و خودنمایی بودند.

تفکر رسانه ای در فضای مجازی – ۲

نکته دیگری که در بحث تفکر رسانه ای در فضای مجازی بسیار حائز اهمیت است، این است که این فضا مملو از امواج است.

موج های مجازی قدرت تحلیل را از ما میگیرند

واقعیت فضای مجازی این است که این فضا یک موج است. یک موج بزرگ که شامل موج ها کوچکتر است. مانند دریا.

تغییر ذائقه و مسیر ذائقه برای رسانه ها

تغییر ذائقه در فضای مجازی یک اتفاق بسیار تلخی که رسانه ها رقم میزنند تغییر ذائقه است. یعنی افکار ما را منحرف میکنند و به سمت میبرند که دلخواه خودشان است. به عنوان مثال دغدغه فعلی جامعه فمینیست ایران چیست؟ اینکه خانم ها بتوانند موتور سواری کنند! اما دغدغه واقعی بدنه عمومی جامعه چیست؟ آیا...

نقش رسانه ها در کنترل جامعه

نقش رسانه ها در کنترل جامعه   در دنیای امروز در حقیقت رسانه ابزاریست از سوی افرادی برای کنترل دیگر افراد ...   نقش رسانه ها در کنترل جامعه از همان زمانی که رسانه ها در زندگی انسان ها پدیدار شدند، کنترل گری آنها نیز آغاز شد. قدرت رسانه ها به حدی زیاد است که بارها...

question