تگ - موفقیت در فضای مجازی

بازی کنان سر خوشیم و حس (مثلا) خوب داریم!

فرصت های مجازی سرمان درون گوشی ها فرو می رود و خیال می کنیم لذت می بریم و حس خوب داریم! از این بازی به آن بازی و از این پیج به پیج دیگر و کانال هم که الی ما شاء الله! خوشحالِ خوشحال! و اصلا نه فکرش را می کنیم و...

روح بزرگ رمز موفقیت

روح بزرگ رمز موفقیت https://savaderesane.ir/wp-content/uploads/2019/10/روح-بزرگ-مرز-موفقیت.mp3 آدم هایی که ظرفیت وجودی بیشتری دارند اصولا آدم های موفق تری هستند. هر چه بتوانیم روحمان را وسبعتر و بزرگتر کنیم ،مانند یک اقیانوس که بتواند مشکلات و اتفاقات را درون خودش حل میکند؛ میتوانیم موفق تر باشیم. حال در نظر بگیرید که این روح زیر سایه خداوند...
question