تگ - نجات جامعه

نجات یک نفر نجات یک جامعه

نجات یک نفر نجات یک جامعه را به دنبال دارد اگر ما به این دید به موضوع نگاه کنیم که نجات جامعه در گرو نجات افراد خانواده است. تا به حال دقت کرده اید خیلی از آدم هایی که دغدغه سبک زندگی مردم را دارند، دغدغه درست زندگی کردن مردم را دارند معتقدند که باید یک کار اساسی کرد. وقتی از آنها می پرسیم کار اساسی کردن یعنی چی؟ می گویند باید کار اساسی کرد که جامعه از این وضعیت در بیاید. زمانی که تا آخر صحبت را ادامه می دهیم متوجه می شویم که آن فرد یک آرزوی دارد تا...