تگ - نه گفتن در فضای مجازی

قدرت نه گفتن در رسانه ها

قدرت نه گفتن در رسانه ها نه! چند حرفه؟! ۲ حرف ... همین دو حرفم خیلی ها نمی تونن توی فضای مجازی بزنن بسیاری از بیراهه رفتن ها و به بن بست خوردن ها در کوچه و خیابان های مجازی، نتیجه نگفتن تنها دو حرف است. نه! قدرت نه گفتن در رسانه ها کلمه ای جادویی که با گفتن به موقع آن میشود آرامش روح و ذهن را به خود هدیه داد. رسانه ها و فضای مجازی با آن همه جذابیت و سرگرمی که هر لحظه حس کنجکاوی انسان ها را قلقلک میدهند، بستری بسیار راحت برای افرادی فراهم کرده است که قصدشان...

هنر نه گفتن در شبکه های اجتماعی

هنر نه گفتن در شبکه های اجتماعی نه گفتن به خیلی از درخواست ها و حرف های مجازی، هنره! هنر که فقط نقاشی و معماری و خوانندگی و ... نیست! خیلی از هنر ها و هنرمندها هستند که پولی از هنرشان به دست نمی آورند، مشهور هم نمیشوند اما به واسطه هنرشان یک زندگی و ذهن پر از آرامش دارند... هنرشان هم تنها در دو حرف خلاصه میشود! نه! نه گفتن به این آسانی ها هم نیست و گاهی میشود سخت ترین و طاقت فرسا ترین کار دنیا! نه گفتن هم مانند خیلی از هنر های دیگر تمرین میخواهد و تمرین. مخصوصا این نه گفتن حالا و در...