تگ - ویکی پدیا

ویکی تخصصی

ویکی تخصصی به یک موضوع خاص می پردازند مانند ویکی که فقط برای به موضوعات تاریخی اختصاص دارد و بعضی از ویکی ها هم به موضوعات عام و غیر تخصصی می پردازند مانند ویکی پدیا. ایجاد یک ویکی تخصصی در یک موضوع، حالا این موضوع، هر موضوع و ساختاری ممکن است باشد. اصلا اتفاق سخت و پیچیده ای نیست. با یک دانش فنی اولیه به سادگی هر چه تمام تر می توانید یک ویکی را ایجاد کنید و یک ساختار اصولی و درست برایش مشخص کنید. به این شکل که آدم های مختلف که راجع به این موضوع خاص حرف دارند سخنان خود را با...

ارزش مطالب ویکی پدیا

ارزش مطالب ویکی پدیا برای اعتماد به آن محتوا سنجیده می شود که با مراجعه به منبع آن مطلب شما می توانید میزان اعتبار آن را بررسی کنید و از آن مطلب استفاده کنید. اعتبار مطالب منتشر شده در ویکی پدیا به اندازه اعتبار منابع و مراجعی هست که لینک هایش در پایین آن مطلب داخل ویکی پدیا ذکر شده است. نه تنها ویکی پدیا بلکه هر ساختار ویکی مبتنی بر یک جمع آوری و گردآوری از محتوای آزاد سطح وب است یعنی محتواهایی که الزاما کپی کردنشان مجوز نمی خواهد. و به شکل عمومی برای استفاده عمومی در سطح وب قرار گرفته است یک فردی...