تگ - چالش ها

چالش ها، بازی های رسانه ای

چالش ها، بازی های رسانه ای نام یادداشتی کوتاه و کاربردی است که شما را با تعریف چالش و پشت پرده های چالش ها با ذکر یک مثال آشنا می کند. بازی تنها اتفاقیست که سن و سال ندارد! ما از بدو تولد و حتی قبل از آن، تا لحاظات آخر عمر عاشق بازی ها هستیم، بازی هایی که برایمان جذابیت دارند، برایمان انگیزه می آورند و خلاصه بخش قابل توجهی از تفریحات زندگی ما هستند. دنیای بازی های گذشته با بازی های الان از زمین تا آسمان متفاوت است، بازی هایی که یک زمانی انجام میدادیم، با فیزیک و فکر ما...