تگ - کسب درآمد از اینستاگرام

کسب درآمد اینترنتی به چه قیمتی؟

کسب درآمد اینترنتی به چه قیمتی؟ هیچکس از پول بدش نمیاد، ولی راه رسیدن به پول مهمه بلاخره ... رسانه های اجتماعی و فضای مجازی همانقدر که میتوانند فرصت و بستر برای پیشرفت ایجاد کنند، در صورت ناآگاهی میتوانند مشکل آفرین و خطرناک نیز باشند. در اطراف خود اشخاص زیادی را میبینید که کسب و کار خود را محدود به دنیای واقعی نکرده اند و از این بسترهای جذاب استفاده کرده اند و تجارتشان را گسترش داده اند. کسب درآمد حلال در فضای مجازی ویژگی های خاص این رسانه ها شرایطی را ایجاد میکند که فرد باید احتیاط بیشتری داشته باشد. عدم حضور رو در رو که موجب میشود...