تگ - کسب و کار اینترنتی

کسب درآمد های مجازی

کسب درآمد های مجازی هم حروم و حلال داره ... گاهی فقط یه دروغ خراب میکنه کارو ... مدت زیادی نیست که خیلی از کسب و کار های قدیمی به صفحات مجازی کوچ کرده اند و کسب و کار های جدیدی از دل همین دنیای دیجیتال و فضای مجازی بیرون آمده اند. بسیاری از افراد زندگی خود را رونق بخشیده اند و توانسته اند استفاده مفیدی از این بستر داشته باشند. فقرای بسیاری با ظهور این بستر از فقر نجات پیدا کردند. اما رسانه های اجتماعی در کنار فرصت های خوبی که ایجاد میکنند در صورت بی توجهی و غفلت، میتوانند زمینه ساز گمراهی و اشتباهات جبران...

کسب درآمد در فضای مجازی

کسب درآمد در فضای مجازی و تجارت حلال اینترنتی با رعایت موازین شرعی امکان پذیر است فقط لازم است که ما به دنبال کسب و کار مجازی حلال باشیم. احکام فضای مجازی دقیقا مطابق احکام فضای حقیقی است. درآمدی که از این فضا کسب می شود، مباحث اخلاقی، محرم و نامحرم و خیلی از این موارد و متاسفانه خیلی ها به سلامت این فضا توجهی ندارند به عوان مثال درآمد های سنگینی که خیلی ها حسب فروش فیلتر شکن بدست می آید رزق حرام است که وارد زندگی آدم ها می شود و این می تواند تاثیر زیادی در آینده فرزندان و انسان ها داشته باشد. کسب...