تگ - کنترل احساسات

سم نا امیدی در فضای مجازی

سم نا امیدی در فضای مجازی اتفاقات زود میگذرند ولی در ذهن آدمها باقی میمانند. یعنی وقتی شما مدام در صفحات شخصی یا در کانال ها یا در تریبون های رسمی می شنوید و می بینید، که آیه یاس خوانده می شود و آیه ما نمیتوانیم خوانده میشود. این اتفاف بسیار اتفاق تلخ و زننده است. اگر می خواهیم درست زندگی کنیم باید سواد رسانه ای خود را بالا ببریم. سواد رسانه ای شامل خیلی از چیزها میشود. اولا نوع نگاه ما به رسانه ها. ثانیا اثرپذیری از رسانه ها و شبکه های پیرامون خود. و ثالثا نقش ما در همین فضا و در همین ساختار.     این یک...

احساسات در فضای مجازی

احساسات در فضای مجازی چقدر پشت حرفی مجازیمون، حس هست؟! اکثر ما بخشی از زمان روزانه خود را در شبکه های اجتماعی و دنیای فضای مجازی سپری میکنیم. اتفاقات روزمره مان را به اشتراک میگذاریم و از احساساتمان میگوییم. اما چقدرش را؟ یا بهتر بپرسیم چقدر با حس واقعی ما تطابق دارد؟   احساسات در فضای مجازی خود ما چقدر به چیزهایی که در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود اعتماد میکنیم؟ باید بگوییم حرف ها و حس های مجازی در بسیاری مواقع حتی اگر واقعی باشند اغراق شده هستند. برخی برای پنهان کردن واقعیت و ارائه کردن جلوه ی بهتری از خود