تگ - کنترل فعالیت مجازی کودکان

همراهی والدین با کودکان

همراهی والدین با کودکان همراه کودکان باشیم. امر و نهی تنها، کاری از پیش نمی‌برد. همراهی با محبت لازمه حرف شنوی کودکان است ... همراهی والدین با کودکان استفاده از تکنولوزی و ابزارهایی چون اینترنت و موبایل و ... جزء نیازهای کودکان امروز است. به این دلیل که آینده انسان ها بسیار به این...

question