تگ - کپی محتوا

بازنشر یا فوروارد

بازنشر یا فوروارد یکی از اتفاقاتی که در فضای رسانه ای امروز بسیار رایج است، کپی پیست یا بازنشر است، بدین معنا که مخاطب وقتی یک محتوایی را می بیند فارغ از سندش، فارغ از راست یا دروغ بودنش آن را منتشر می کند. وقتی ازش می پرسی که چرا این محتوا را منتشر می کنی میگه چون در فلان پیج و یا فلان کانال بود. ازش می پرسی سند این مطلب رو مشاهده کردی؟ این حرف راست بود؟ واقعیت این است که ما برای تک تک تولید محتوا و فوروارد هایی که در فضای مجازی انجام می دهیم مسئول هستیم. ذهنیت و...