تگ - یادگیری سواد رسانه

یادگیری سواد رسانه

یادگیری سواد رسانه سواد رسانه ای نداشتن یعنی پذیرفتن هر چیزی بدون تحقیق! امروزه ماییم و انبوهی از شبکه ها و رسانه های مختلف که هر یک حرفی برای گفتن دارند و گوشی میخواهند برای شنیدن. و ماییم و انتخاب اینکه به کدام یک گوش دهیم و کدام را پشت سر بگذاریم. این انتخاب، انتخاب سختی است و برای آن باید دانش خود را افزایش دهیم. دانشی به نام سواد رسانه.   یادگیری سواد رسانه در عصر رسانه ها و انفجار اطلاعات نداشتن سواد رسانه ای یعنی بی سوادی. اگر ندانیم که افکارمان از چه منبعی تغذیه میشوند و تصمیمات زندگی خود را بر اساس کدام تفکرات صحیح...

نمایشگاه سواد رسانه

نمایشگاه سواد رسانه معاون پرورشی یکی از دبیرستان های دخترانه کرج، عکس نوشته های کانال رو پرینت رنگی گرفتن و یک نمایشگاه سواد رسانه در مدرسه خودشون برگزار کردند. انصافا در نهایت چه چیزی برای ما باقی میمونه به جز همین اثرگذاری های مفید؟! همینکه یک نفر، یک انسان! جوری زندگی کنه که در این فضای رسانه ای و مجازی، هیچ وقت براش هیچ مشکلی ایجاد نشه و همیشه آرامش داشته باشه در زندگیش بخاطر نکته ای که یاد گرفته و خیلی ساده رعایت کرده ... این چقدر ارزش داره؟ چه هزینه ناچیزی داره واقعا این فعالیت ها؟! یه جوری زندگی کنیم که پس فردا شرمنده...