ویدئو

تیر ۱۳۹۹

نقد انیمیشن فروزن

نقد انیمیشن فروزن

اثرات مخرب ماهواره بر کودکان

اثرات مخرب ماهواره بر کودکان

بازی های رایانه ای پرسودترین صنعت تجارت جهان

بازی های رایانه ای پرسودترین صنعت تجارت جهان

رژیم مصرف رسانه ای را رعایت کنیم

رژیم مصرف رسانه ای را رعایت کنیم

طوطی و بازرگان

طوطی و بازرگان